a-cau-day-roi

Bạch Thủ Lô Siêu VIP 1 Con/ 1 Đài Miền Nam

Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay Bạch Thủ Lô Siêu VIP của các đài miền Nam.
Đã chốt số các Đài Miền Nam hôm nay.
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648538410

Thống kê kết quả Bao Lô Siêu Vip Miền Nam

Ngày Bao Lô MN Kết quả
 HÔM NAY
27/05/2018 TG 56, KG 18, DL 51 Win TG , KG , DL
26/05/2018 TP.HCM 51, LA 04, BPH 58, HG 21 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
25/05/2018 VL 50,BD 32,TV 74 Win VL,BD,TV
24/05/2018 TN 54,AG 40,BTH 92 Win TN,AG,BTH
23/05/2018 DN 62,CT 57,STR 30 Win DN,CT,STR
22/05/2018 BTRE 47,VT 05,BL 13 Win BTRE,VT,BL
21/05/2018 TP.HCM 24, DT 31, CM 86 Win TP.HCM, DT, CM
20/05/2018 TG 58, KG 43, DL 79 Win TG , KG , DL
19/05/2018 TP.HCM 83, LA 89, BPH 35, HG 12 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
18/05/2018 VL 54,BD 23,TV 46 Miss
17/05/2018 TN 18,AG 27,BTH 24 Win TN
16/05/2018 DN 25,CT 38,STR 92 Win DN,CT,STR
15/05/2018 BTRE 03,VT 96,BL 91 Win BTRE ,VT ,BL
14/05/2018 TP.HCM 34, DT 52, CM 31 Win TP.HCM, DT, CM
13/05/2018 TG 96, KG 49, DL 81 Win TG , KG , DL
12/05/2018 TP.HCM 27, LA 12, BPH 72, HG 86 Win BPH
11/05/2018 VL 62,BD 46,TV 08 Win VL ,BD ,TV
10/05/2018 TN 93,AG 42,BTH 31 Win TN,BTH
09/05/2018 DN 63,CT 72,STR 89 MISS
08/05/2018 BTRE 49,VT 18,BL 45 Win BTRE
07/05/2018 TP.HCM 51, DT 47, CM 83 Win TP.HCM, DT
06/05/2018 TG 05, KG 39, DL 97 Win TG , KG
05/05/2018 TP.HCM 06, LA 17, BPH 16, HG 03 Win TP.HCM, BPH
04/05/2018 VL 42,BD 03,TV 25 Win VL ,BD
03/05/2018 TN 46,AG 73,BTH 71 Win AG ,BTH
02/05/2018 DN 76,CT 34,STR 41 Win DN ,STR
01/05/2018 BTRE 48,VT 24,BL 61 Win BTRE  ,BL
30/04/2018 TP.HCM 70, DT 19, CM 25 Win DT, CM
29/04/2018 TG 28, KG 89, DL 13 Win TG , KG
28/04/2018 TP.HCM 78, LA 60, BPH 52, HG 57 Win TP.HCM, LA
27/04/2018 VL 25,BD 61,TV 12 Win BD ,TV
26/04/2018 TN 47,AG 62,BTH 68 Win AG ,BTH
25/04/2018 DN 86,CT 54,STR 42 Win DN ,CT
24/04/2018 BTRE 64,VT 56,BL 34 Win BTRE ,VT
23/04/2018 TP.HCM 19, DT 93, CM 43 Win DT, CM
22/04/2018 TG 21, KG 14, DL 07  Win KG , DL
21/04/2018 TP.HCM 63, LA 34 , BPH 43, HG 45 Win LA, BPH
20/04/2018 VL 57,BD 06,TV 40 Win BD ,TV
19/04/2018 TN 91,AG 52,BTH 76 Win TN ,AG
18/04/2018 DN 81,CT 60,STR 04 Win CT ,STR
17/04/2018 BTRE 49,VT 03,BL 87 Win BTRE ,VT
16/04/2018 TP.HCM 05, DT 36, CM 66 Win TP.HCM, DT
15/04/2018 TG 35, KG 26, DL 80 Win KG , DL
14/04/2018 TP.HCM 62, LA 24, BPH 57, HG 14 Win TP.HCM, BPH
13/04/2018 VL 56,BD 53,TV 06 Win VL ,TV
12/04/2018 TN 65,AG 15,BTH 45 Win AG ,BTH
11/04/2018 DN 18,CT 30,STR 13 Win DN ,CT
10/04/2018 BTRE 06,VT 18,BL 23 Win BTRE ,VT
09/04/2018 TP.HCM 25, DT 12, CM 32 Win TP.HCM, DT
08/04/2018 TG 78, KG 12, DL 09 Win TG , DL
07/04/2018 TP.HCM 46, LA 67, BPH 45, HG 01 Win LA, BPH
06/04/2018 VL 71,BD 60,TV 65 Win VL ,BD
04/04/2018 DN 07,CT 17,STR 12 Win DN ,CT
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ 
28/03/2018 DN 27,CT 71,STR 12 Win DN ,CT
27/03/2018 BTRE 57,VT 81,BL 38 Win BTRE ,VT
26/03/2018 TP.HCM 80, DT 35, CM 98 Win TP.HCM, DT
25/03/2018 TG 32, KG 61, DL 19  Win TG , DL
24/03/2018 TP.HCM 20, LA 39, BPH 63, HG 32 Win LA, BPH
23/03/2018 VL 78,BD 29,TV 98 Win VL ,BD
21/03/2018 DN 26,CT 53,STR 45 Win CT ,STR
20/03/2018 BTRE 79,VT 43,BL 82 Win BTRE ,BL
17/03/2018 TP.HCM 17, LA 42, BPH 58, HG 65 Win TP.HCM, LA
16/03/2018 VL 56,BD 14,TV 54 Win VL ,BD
15/03/2018 TN 45,AG 35,BTH 37 Win TN ,AG
14/03/2018 DN 98,CT 02,STR 85 Win DN ,STR
13/03/2018 BTRE 04,VT 23,BL 29 Win VT ,BL
12/03/2018 TP.HCM 08, DT 49, CM 79 Win DT, CM
11/03/2018 TG 60, KG 51, DL 23 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05,LA 28,BPH 03,HG 19 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
09/03/2018 VL 12,BD 08,TV 95 Win BD ,TV
08/03/2018 TN 52,AG 78,BTH 12 Win TN ,AG
07/03/2018 DN 54,CT 51,STR 52 Win DN ,CT
06/03/2018 BTRE 45,VT 03,BL 24 Win VT ,BL
05/03/2018 TP.HCM 51, DT 35, CM 12 Win TP.HCM, CM
04/03/2018 TG 02, KG 30, DL 26  Win KG , DL
03/03/2018 TP.HCM 12, LA 03, BPH 52, HG 06 Win TP.HCM , LA
02/03/2018 VL 08,BD 70,TV 53 Win BD ,TV
01/03/2018 TN 67,AG 40,BTH 03 Win AG ,BTH
28/02/2018 DN 14,CT 63,STR 35 Win DN ,STR
27/02/2018 BTRE 81,VT 06,BL 49 Win BTRE ,BL
26/02/2018 TP.HCM 48, DT 56, CM 35 Win DT, CM
25/02/2018 TG 56, KG 63, DL 74  Win TG , DL
24/02/2018 TP.HCM 31, LA 58, BPH 57, HG 60 Win TP.HCM, LA
23/02/2018 VL 54,BD 80,TV 10 Win BD ,TV
22/02/2018 TN 04,AG 09,BTH 20 Win TN ,BTH
21/02/2018 DN 28,CT 45,STR 80 Win CT ,STR
20/02/2018 BTRE 06,VT 65,BL 37 Win BTRE ,VT
19/02/2018 TP.HCM 30, DT 57, CM 89 Win TP.HCM, DT
18/02/2018 TG 42, KG 40, DL 51 Win TG , KG
17/02/2018 TN 50,AG 86,BTH 06 Win TN ,AG
16/02/2018 VL 47,BD 30,TV 07 Win VL ,BD
15/02/2018 TN 50,AG 86,BTH 06 Win TN ,AG
14/02/2018 DN 35,CT 57,STR 92 Win CT ,STR
13/02/2018 BTRE 81,VT 03,BL 15 Win VT ,BL
12/02/2018 TP.HCM 42, DT 14, CM 45 Win TP.HCM, DT
11/02/2018 TG 86, KG 56, DL 02 Win TG , DL
10/02/2018 TP.HCM 31, LA 71, BPH 15, HG 64 Win TP.HCM, BPH
09/02/2018 VL 55,BD 75,TV 89 Win BD
08/02/2018 TN 31,AG 70,BTH 25 Win TN , BTH
07/02/2018 DN 95,CT 59,STR 42 Win CT ,STR
06/02/2018 BTRE 45,VT 40,BL 39 Win VT ,BL
05/02/2018 TP.HCM 73, DT 48, CM 02 Win TP.HCM, CM
04/02/2018 TG 45 ĐL 69 KG 47 Win TG,ĐL,KG
03/02/2018  HCM 37 BP 83 HG 89 LA 38 Win HCM,BP,HG,LA
02/02/2018  BD 38,TV 79,VL 30 Win BD,TV,VL
 01/02/2018  TN 75,AG 81,BT 63 Win TN,AG,BT
31/01/2018 DN 25,CT 64,STR 72 Win CT ,STR
30/01/2018 BTRE 35,VT 18,BL 02 Win VT ,BL
29/01/2018 TP.HCM 47, DT 30, CM 27 Win TP.HCM
28/01/2018 TG 78, KG 69, DL 73 Win TG
27/01/2018 TP.HCM 18, LA 43, BPH 85, HG 12 Win LA, BPH
26/01/2018 VL 56,BD 90,TV 46 Win BD
25/01/2018 TN 86,AG 75,BTH 78 Win BTH
24/01/2018 DN 37,CT 58,STR 50 Win DN ,CT
23/01/2018 BTRE 45,VT 27,BL 85 Win VT
22/01/2018 TP.HCM 40, DT 04, CM 73 Win TP.HCM, DT
21/01/2018 TG 28, KG 52, DL 06 Win KG , DL
20/01/2018 TP.HCM 73, LA 03, BPH 70, HG 92 Win TP.HCM, BPH
19/01/2018 VL 71,BD 81,TV 25 Win BD
18/01/2018 TN 38,AG 94,BTH 18 Win AG ,BTH
17/01/2018 DN 24,CT 70,STR 97 Win DN ,CT
16/01/2018 BTRE 03,VT 48,BL 41 Win BTRE ,BL
15/01/2018 TP.HCM 18, DT 80, CM 02 Win DT
14/01/2018 TG 22, KG 34, DL 05 Win TG , KG
13/01/2018 TP.HCM 30, LA 31, BPH 94, HG 45 Win LA, BPH
12/01/2017 VL 74,BD 26,TV 42 Win VL,TV
11/01/2018 TN 78,AG 20,BTH 50 Win AG ,BTH
10/01/2018 DN 81,CT 09,STR 75 Win DN
09/01/2018 BTRE 52,VT 57,BL 05 Win BTRE
08/01/2018 TP.HCM 38, DT 76, CM 52 Win TP.HCM
07/01/2018 TG 93, KG 35, DL 80 Win TG , KG
06/01/2018 TP.HCM 50, LA 23, BPH 08, HG 60 Win LA, BPH
05/01/2018 VL 63,BD 52,TV 83 Win BD ,TV
04/01/2018 TN 48,AG 29,BTH 09 Win TN ,AG
03/01/2018 DN 85,CT 78,STR 43 Win CT ,STR
02/01/2018 BTRE 59,VT 09,BL 07 Win BTRE ,VT
01/01/2018 TP.HCM 58, DT 24, CM 48 Win DT, CM
31/12/2017 TG 53, KG 82, DL 74  Win KG , DL
30/12/2017 TP.HCM 14, LA 37, BPH 75, HG 66 Win TP.HCM, BPH
29/12/2017 VL 53,BD 39,TV 02 Win BD ,TV
28/12/2017 TN 21,AG 54,BTH 28 Win TN ,BTH
27/12/2017 DN 85,CT 58,STR 47 Win DN ,STR
26/12/2017 BTRE 34,VT 20,BL 08 Win VT ,BL
25/12/2017 TP.HCM 46, DT 54, CM 86 Win TP.HCM, DT
24/12/2017 TG 42, KG 56, DL 53 Win TG , DL
23/12/2017 TP.HCM 89, LA 02, BPH 53, HG 13 Win TP.HCM, HG
22/12/2017 VL 24,BD 65,TV 46 Win BD
21/12/2017 TN 91,AG 92,BTH 97 Win TN,AG,BTH
20/12/2017 DN 42,CT 35,STR 81 Win DN ,STR
19/12/2017 BTRE 31,VT 96,BL 90 Win BTRE ,BL
18/12/2017 TP.HCM 32, DT 92, CM 64 Win CM
17/12/2017 TG 72, KG 37, DL 84 Win TG , DL
16/12/2017 TP.HCM 81, LA 14, BPH 75, HG 16 Win TP.HCM, LA
15/12/2017 VL 42,BD 38,TV 87 Win BD ,TV
14/12/2017 TN 24,AG 16,BTH 71 Win TN ,BTH
13/12/2017 DN 49,CT 71,STR 84 Win DN
12/12/2017 BTRE 53,VT 47,BL 85 Win BTRE
11/12/2017 TP.HCM 05, DT 95, CM 86 Win DT
10/12/2017 TG 48, KG 55, DL 36 Win TG
09/12/2017 TP.HCM 78, LA 41, BPH 75, HG 66 Win LA, BPH
08/12/2017 VL 33,BD 11,TV 35 Win TV
07/12/2017 TN 57,AG 27,BTH 22 Win AG
06/12/2017 DN 41,CT 26,STR 74 Win DN
05/12/2017 BTRE 66,VT 35,BL 37 Win VT ,BL
04/12/2017 TP.HCM 91, DT 81, CM 53 Win DT
03/12/2017 TG 23, KG 35, DL 45 Win TG, DL
02/12/2017 TP.HCM 63, LA 23, BPH 18, HG 74 Win TP.HCM, HG
01/12/2017 VL 64,BD 46,TV 22 Win VL ,BD
30/11/2017 TN 66,AG 09,BTH 56 Win BTH
29/11/2017 DN 08,CT 32,STR 41 Win DN ,CT ,STR
28/11/2017 BTRE 89 ,VT 98,BL 01 Win BTRE
27/11/2017 TP.HCM 67, DT 54, CM 02 Win TP.HCM, DT
26/11/2017 TG 11, KG 45, LD 23 Win KG
25/11/2017 TP.HCM 11, LA 34, BPH 86, HG 44 Win LA, BPH
24/11/2017 VL 18, BD 59, TV 85 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 56, AG 08, BTH 88 Win TN, AG
22/11/2017 DN 07, CT 71, STR 38 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 61, VT 23, BL 35 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017 TP.HCM 64, DT 79, CM 46 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 56, KG 92, LD 87 Win TG, KG, LD
18/11/2017 TP.HCM 93,LA 28,BPH 82,HG 71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 90, BD 83, TV 29 Win VL, BD, TV
16/11/2017 TN 71, AG 50, BTH 32 Win TN, AG, BTH
15/11/2017 DN 26, CT 76, STR 07 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 13, VT 59, BL 78 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 81, DT 34, CM 42 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 43, KG 67, LD 91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 52, LA 70, BPH 39,HG 84 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
10/11/2017 VL 52, BD 82, TV 40 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 09, AG 62, BTH 73 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 57, CT 36, STR 70 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 95, VT 23, BL 87 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 40, DT 62, CM 77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 62, KG 66, LD 57 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 35, LA 72, BPH 45, HG 85 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
03/11/2017 VL 12, BD 54, TV 64 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 25, AG 36, BTH 15 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 69, CT 05, STR 63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 38, VT 51, BL 13 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP. HCM 74, DT 06, CM 53 Win TP. HCM, DT, CM
29/10/2017 TG 72,KG 58,LD 83 Miss
28/10/2017 TP.HCM 98,LA 71,BPH 59,HG 12 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 23, BD 48, TV 39 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 75,AG 79,BTH 72 Miss
25/10/2017 DN 13, CT 63, STR 78 Win DN, CT, STR
24/10/2017 BTRE 13, VT 56, BL 90 Win BTRE, BL
23/10/2017 TP.HCM 65, DT 56, CM 47 Win DT, CM
22/10/2017 TG 62, KG 36, DL 39 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 53, LA 26, BPH 07,HG 14 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017 VL 73, BD 74, TV 38 Win VL, BD, TV
19/10/2017 TN 58, AG 27, BTH 28 Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 02, CT 95, ST 42 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 48, VT 36, BL 26 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 30, DT 26, CM 42 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08,KG 74,LD 15 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 14, LA 39, BPH 82, HG 83 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 28, BD 53, TV 37 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37, AG 20, BTH 38 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 34, CT 83, ST 18 Win DN , CT , ST
10/10/2017 BTR 73, VT 79, BL 58 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 85, DT 61, CM 97 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 56, KG 34, LD 65 Win TG, KG, LD
07/10/2017 TP.HCM 65, LA 43, BPH 87, HG 91 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 80, BD 94, TV 92 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 35, AG 40, BTH 47 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 17, CT 65, STR 72 Win DN, CT, STR
03/10/2017 BTRE 52, VT 10, BL 41 Win BTRE, VT, BL
02/10/2017 TP.HCM 04, DT 09, CM 65 Win TP.HCM, DT, CM
01/10/2017 TG 37-87,KG 31-81,LD 13-63 Win TG,KG,LD
30/09/2017 TP.HCM 62, LA 29,BPH 15, HG 35 Win TP.HCM, LA, BPH , HG
29/09/2017 VL 20, BD 14, TV 23 Win VL, BD, TV
28/09/2017 TN 34, AG 08, BTH 52 Win TN, AG, BTH
27/09/2017 DN 00, CT 47-74, STR 29 Win DN, CT, STR
26/09/2017 BTRE 64, VT 56, BL 06 Win BTRE, VT, BL
25/09/2017 TP.HCM 61, DT 05, CM 52 Win TP.HCM, DT, CM
24/09/2017 TG 12-21, KG 40-04, LD 02-20 Win TG, KG, LD
23/09/2017 TP.HCM 37,LA 44,BPH 55,HG 09 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
22/09/2017 VL 56,BD 68,TV 13 Win VL ,BD ,TV
21/09/2017  TN 87,AG 90,BTH 60 Win TN, AG, BTH
20/09/2017 DN 75,CT 08,STR 67 Win DN,CT,STR
19/09/2017 BTRE 99, VT 21, BL 17 Win BTRE, VT, BL
 18/09/2017  TP.HCM 15,DT 99,CM 75 Win TP.HCM, DT, CM
 17/09/2017  TG 19,KG 04, LD 09 Win TG, KG, LD
16/09/2017 TP.HCM  37,LA 72,BPH 10,HG 42 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
 15/09/2017 VL 17,BD 97,TV 79 Win VL, BD, TV
14/09/2017 TN 13,AG 53,BTH 60 Win TN  ,AG ,BTH
13/09/2017 DN 21,CT 31,STR 17 Win DN  ,CT ,STR
 12/09/2017 BTR 28, VT 35, BL 91 Win BTR  ,VT ,BL
11/09/2017  TP.HCM 47 ,DT 01  ,CM 94  Win TP.HCM  ,DT ,CM
10/09/2017  TG 72 ,KG 74,DL 79 Win TG , KG, DL
09/09/2017 TP.HCM 71, LA 87, BPH 32 ,HG 23 Win TP.HCM , LA, BPH, HG
08/09/2017 VL 77, BD 44, TV 39 Win VL, BD, TV
07/09/2017 TN 28,AG 89,BTH 19 Win TN,AG,BTH
06/09/2017 DN 03,CT 79,STR 86  Win DN,CT,STR
05/09/2017 BTRE 16,VT 84,BL 90 Win BTRE,VT,BL
04/09/2017 TP.HCM 40,DT 65,CM 78 Win TP.HCM,DT,CM
03/09/2017 TG 38,KG 30,LD 71 Miss
02/09/2017 TP.HCM 40,LA 61,BPH 68,HG 85  Win TP.HCM,LA,BPH,HG
01/09/2017 VL 65,BD 07,TV 32  Win VL,BD,TV
31/08/2017  TN 89,AG 63,BTH 90  Win TN,AG,BTH
30/08/2017 DN 39,CT 84,STR 30 Win DN,CT,STR
29/08/2017 BTRE 18,VT 67,BL 17 Win BTR,VT,BL
28/08/2017 TP.HCM 02-20,DT 68-86,CM 37-73 Win TP.HCM,DT,CM
27/08/2017   TG 87,ĐL 46,KG 80 Ăn TG,ĐL,KG
26/08/2017 TP.HCM 54,LA 60,BPH 72,HG 40 Win TP,LA
25/08/2017 VL 25,BD 42,TV 71 Win VL,BD,TV
24/08/2017 TN 85,AG 15,BTH 64 Win TN,AG,BTH
23/08/2017  DN 12,CT 52,STR 92  Win DN,CT
22/08/2017 BTRE 56,VT 47,BL 64 Win BTRE,BL
21/08/2017 TP.HCM 06,DT 19,CM 75 Win TP 06
20/08/2017 TG 72,KG 08,LD 48 Win TG,KG
19/08/2017 TP 87,LA 42,BPH 09,HG 53 Win TP
 18/08/2017 VL 16,BD 08,TV 93 Win VL,BD,TV
17/08/2017  TN 17,AG 35,BTH 36 WIN TN,BTH
16/08/2017 DN 29,CT 26,STR 45 Win DN,CT,STR
15/08/2017 BTRE 39,VT 67,BL 01 Win BTRE,VT
14/08/2017 TP 03,DT 10,CM 42 Win TP,DT
13/08/2017 TG 85,KG 98,LD 66 Win TG
12/08/2017 TP 45,LA 29,HG 48,BPH 39 Win TP,HG
11/08/2017 VL 86,BD 79,TV 75 Win VL 86
10/08/2017 TN 37,AG 10,BTH 16 Win TN 37,AG 10,BTH 16
09/08/2017  DN 48,CT 94,STR 57 Win DN 48
 08/08/2017 BTRE 85,VT 21,BL 92 Win BTRE
07/08/2017  TP 69,DT 58,CM 92 Win TP 96,DT 58,CM 92
06/08/2017  TG 64,KG 09,LD 29  Win 64×2,KG 90,LD 29
05/08/2017  TP 01,LA 72,BPH 92,HG 75 Win TP 01,HG 75
04/08/2017  BD 50,TV 30,VL 50 Win BD 50,TV 30,VL 50
03/08/2017 TN 71,AG 08,BTH 80 Win TN 71,AG 08
02/08/2017 DN 42,CT 74,STR 72  Win DN 42
01/08/2017 BTR 40,VT 28,BL 76  Win BTR 40
31/07/2017 TP 05,DT 07,CM 89  Win TP 05×2
30/07/2017 TG 48,KG 35,LD 03  Win TG 48×2
29/07/2017 TP 48,LA 67,BPH 21,HG 87 Win TP 48
28/07/2017  VL 95, BD 41, TV 61   Win VL 95
27/07/2017  TN 83, AG 78, BTH 91  Win TN 83
26/07/2017 DN 13, CTH 07, STR 79 Win DN 13
 25/07/2017  BTR 54, VT 07, BL 79 Win BTR 54
24/07/2017 TP 54, DT 07, CM 79 Win TP 54
 23/07/2017 TG 35,KG 03,LD 78 Win TG 35
22/07/2017 TP 63,LA 68,BPH 34,HG 73  Win TP.HCM 63
 21/07/2017 VL 94,BD 49,TV 45 Win VL 94,BD 39
 20/07/2017 TN 53,AG 35,BTH 37  Win TN 53
 19/07/2017 DN 09,CT 90,STR 45 Win DN 09
 18/07/2017 BTR 22VT 26 BL 15 BTR 22VT 26 BL 15
17/07/2017 HCM 67 DT 00 CM 32 HCM 67 DT 00 CM 32
16/07/2017 TG 85,ĐL 79,KG 69   Win TG 85,ĐL 79,KG 69
 15/07/2017 HCM 20 LA 30 HG 11 BP 53  Win  TP HCM 20 LA 30 HG 11 BP  53
   14/07/2017   BD 65 TV 21 VL 16     Win BD 65 TV 21 VL 16
 13/07/2017 TN 04,AG 65,BT 56   Win TN 04,AG 65,BT 56 
 12/07/2017 ĐN 07,CT 60,ST 64 Miss
11/07/2017   VT 11,BL 90,BT 61  Win BT
10/07/2017 HCM 75,ĐT 15,CM 43 Miss
09/07/2017  TG 40, ĐL 16, KG 16 Win TG 40×2*, KG 16
08/07/2017 HCM 70, BP 45, HG 03, LA 29 Win HCM 70, BP 45, HG 03
07/07/2017 BD 23, TV 33, VL 76 Win BD 23, TV 33, VL 76
06/07/2017 TN 62, AG 43, BT 48 Win TN 62, BT 48×2*
05/07/2017 ĐN 68, CT 19, ST 43 Win ĐN 68×2*, ST 43
04/07/2017 VT 24, BL 50, BT 53 Win VT 24×2*, BT 53×2*
03/07/2017 HCM 30, CM 53, ĐT 01 Win HCM 30, CM 53, ĐT 01
02/07/2017 TG 14, ĐL 40, KG 39 Win TG 14, ĐL 40, KG 39×2*
01/07/2017 HCM 25, BP 44, HG 10, LA 71  Win HCM 25, BP 44, LA 71
30/06/2017 BD 51, TV 04, VL 49 Win BD 51, TV 04×2*
29/06/2017 TN 13, AG 52, BT 26 Win TN 13, AG 52
28/06/2017 ĐN 21, CT 14, ST 59 Win ĐN 21, CT 14, ST 59×2*
27/06/2017 VT 11, BL 40, BT 92 Win VT 11, BL 40, BT 92
26/06/2017 HCM 73, CM 32, ĐT 78 Win HCM 73, CM 32, ĐT 78
25/06/2017 TG 46, ĐL 31, KG 09 Win TG 46×2*, ĐL 31, KG 09
24/06/2017 HCM 16, BP 15, HG 64, LA 63 Win HCM 16, HG 64, LA 63×2*
23/06/2017 BD 04, TV 23, VL 67 Win BD 04×2*, TV 23, VL 67×2*
22/06/2017 TN 44, AG 02, BT 50 Win TN 44, AG 02, BT 50×2*
21/06/2017 ĐN 55, CT 94, ST 67 Win ĐN 55, CT 94, ST 67
20/06/2017 VT 03, BL 25, BT 52 Win VT 03, BL 25, BT 52×2*
19/06/2017 HCM 25, CM 37 ĐT 01 Win HCM 25, CM 37×2* ĐT 01
18/06/2017 TG 36, ĐL 65, KG 84 Win TG 36×2*, KG 84
17/06/2017 HCM 42, BP 55, HG 38, LA 80 Win HCM 42×3*, BP 55, LA 80
16/06/2017 BD 29, TV 57, VL 27 Win BD 29×2*, TV 57×2*, VL 27
15/06/2017 TN 78, AG 10, BT 82 Win AG 10×2*, BT 82
14/06/2017 ĐN 33, CT 03, ST 60 Win ĐN 33×2*, CT 03, ST 60
13/06/2017 VT 18, BL 32, BT 09 Win VT 18, BL 32, BT 09×2*
12/06/2017 HCM 72, CM 41 ĐT 95 Win HCM 72×2*, CM 41
11/06/2017 TG 17, ĐL 27, KG 60 Win TG 17, ĐL 27×2*, KG 60
10/06/2017 HCM 08, BP 33, HG 25, LA 45 Win HCM 08, BP 33, LA 45
09/06/2017 BD 23, TV 60, VL 92 Win BD 23, TV 60, VL 92
08/06/2017 TN 33, AG 20, BT 25 Win TN 33×2*, BT 25
07/06/2017 ĐN 36, CT 58, ST 68 Miss
06/06/2017 VT 48, BL 56, BT 38 Miss
05/06/2017 HCM 48, CM 65, ĐT 91 Miss
04/06/2017 TG 07, ĐL 56, KG 49 Win TG 07
03/06/2017 HCM 63, BP 41, HG 32, LA 52 Miss
02/06/2017 BD 40, TV 22, VL 75 Win BD 40, TV 22, VL
01/06/2017 TN 36, AG 59, BT 51 Miss
 31/05/2017 ĐN 43, CT 31, ST 52 Win ST 52
30/05/2017 VT 66, BL 40, BT 30 Win VT 66, BL 40, BT 30
 29/05/2017 HCM 11, CM 13, ĐT 20 Win HCM 11, CM 13, ĐT 20
28/05/2017 TG 21, ĐL 33, KG 55 Win TG 21, ĐL 33, KG 55×2*
 27/05/2017 HCM 80, BP 82, HG 54, LA 56 Win HCM 80, BP 82, HG 54, LA 56
26/05/2017  BD 67, TV 83, VL 92 Win TV 83
 25/05/2017  TN 34, AG 82, BT 41 Win TN 34
 24/05/2017 ĐN 36, CT 15, ST 75 Miss
23/05/2017 VT 26, BL 42, BT 54 Win  VT 26, BL 42, BT 54
22/05/2017  HCM 45, CM 27, ĐT 53 Win HCM 45, CM 27, ĐT 53
 21/05/2017   TG 21, ĐL 38, KG 54 Win ĐL 38, KG 54
20/05/2017  HCM 42, BP 82, HG 39, LA  86 Miss
 19/05/2017 BD 82, TV 51, VL 78 Win  TV 51, VL 78
18/05/2017  TN 65, AG 72, BT 51 Win TN 65×2*
 17/05/2017 ĐN 74, CT 45, ST 89 Win  CT 45, ST 89
16/05/2017   VT 87, BL 51, BT 37 Win VT 87
 15/05/2017  HCM  36, CM 17, ĐT  36 Win  HCM 36, CM 17
14/05/2017   TG 26, ĐL 42, KG 78 Win  TG 26
 13/05/2017   HCM 56,BP 30,HG 23,LA 35  Miss
12/05/2017  BD 23, TV 42, VL 26 Win BD 23, TV 42, VL 26
11/05/2017    TN 60, AG 58, BT 42 Win TN 60, AG 58
10/05/2017    DN 21,CT 12,ST 08  Win DN 21
 09/05/2017    VT 85, BL 81, BT 37  Win VT 85
08/05/2017  HCM 56, CM 11, ĐT 31  Miss
 07/05/2017  TG 30 , ĐL 42, KG 78 Win TG 30
06/05/2017  BP 42 , HG 25, HCM 57, LA 42 Win BP 42, HCM 57
 05/05/2017   Win BD 25, VL 80, TV 11  Miss