bnsoicauvip

Thống kê lô Gan 20-05-2017

Thống Kê Lô Gan Miền Bắc Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên – Cặp số 59 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 67

Tổng Hợp Chu Kỳ Đặc Biệt

Kết quả thống kê chu kỳ đầu Chu kỳ đầu Max đại – Đầu 0 ra ngày 15/11/2016 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 61 ngày – Đầu 1 ra ngày 15/10/2016 đến nay vẫn

Những Bộ Số Không Xuất Hiện

Những Bộ Số Không Xuất Hiện Trong Vòng 10 Lần Trở Lên – Cặp số 59 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 67 ra ngày 10/05/2017 đến ngày 20/05/2017

Bố Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

27 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT! Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về 67 0 11/02/2017 10 68 1 09/02/2017 9 66 0 10/02/2017 11 65 5 05/02/2017 6 64

Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp

Những Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về 67 1 24/01/2017 11 68 2 23/01/2017 7 66 0 26/01/2017 11 65 9 16/01/2017 9

15 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

15 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối 67 256 12-01-2017 (1 ngày trước) 15 257 12-01-2017 (1 ngày trước) 56 263 12-01-2017 (1 ngày trước) 46 267

Thống kê theo chu kỳ(20-05-2017)

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Bộ số Chu kỳ dài nhất Khoảng thời gian chu kỳ 01 24 Từ ngày: 26/12/2004 đến ngày: 20/01/2005 02 19 Từ