a-cau-day-roi

Báo Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc

“Có Theo Mới Biết Độ Chất Lượng Từ Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi”
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay Đề đầu – đuôi ăn chắc hôm nay!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k )
+ Các bạn sẽ nhận Đầu và Đuôi sau khi nạp đủ tiền
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Nạp Thẻ Nhận Ngay Dàn Đầu Đuôi VIP Hôm Nay!

A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648538410

Thống kê kết quả đề đầu đuôi

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY  nameicon_57151 ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
27/05/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 1- Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 2- Đuôi 6 MISS
02/05/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
30/04/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
29/04/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 9- Đuôi 0 Win Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6
22/04/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6
21/04/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6
19/04/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8
18/04/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7
13/04/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 6–Đuôi 5 Win Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 4- Đuôi 4 MISS
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9
06/04/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/04/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4
04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ
28/03/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
26/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/03/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
21/03/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/03/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/03/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đuôi 6
16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
14/03/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
13/03/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/03/2018 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đuôi 0
09/03/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/03/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9
07/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
06/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
05/03/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/03/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
03/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8
01/03/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
27/02/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1
24/02/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/02/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
22/02/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5
20/02/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8
12/02/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
10/02/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
09/02/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/02/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đuôi 5
07/02/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
04/02/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4
03/02/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win  Đầu 0
02/02/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win  Đầu 7 Đuôi 3
01/02/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5 Đuôi1 
31/01/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4
28/01/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5
27/01/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8
26/01/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
25/01/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đuôi 7
23/01/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3
20/01/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
19/01/2018 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
18/01/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
12/01/2017 Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4
09/01/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
08/01/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/01/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
03/01/2018 Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
31/12/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
28/12/2017 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 6
26/12/2017 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
25/12/2017 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
24/12/2017 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
23/12/2017 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 3-Đuôi 1 Win Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5
20/12/2017 Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
19/12/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
15/12/2017 Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
14/12/2017 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8
13/12/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
12/12/2017 Đầu 7-Đuôi 3 Miss
11/12/2017 Đầu 8-Đuôi 4 Miss
10/12/2017 Đầu 7-Đuôi 6 Win Đầu 7
09/12/2017 Đầu 3-Đuôi 2 Win Đuôi 2
08/12/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8
07/12/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 7-Đuôi 3 Win Đầu 7
04/12/2017 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đầu 3
03/12/2017 Đầu 4-Đuôi 9 Win Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/11/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Miss
29/11/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
28/11/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đuôi 5
27/11/2017 Đầu 2-Đuôi 1 Win Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đuôi 9
25/11/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 6-Đuôi 5 Win Đầu 6
23/11/2017 Đầu 8-Đuôi 2 Win Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2
21/11/2017 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đầu 5
20/11/2017 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đầu 3
19/11/2017 Đầu 5-Đuôi 1 Win Đuôi 1 
18/11/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2
17/11/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đầu 5
15/11/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đầu 9
14/11/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đầu 9
13/11/2017 Đầu 4-Đuôi 5 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
11/11/2017 Đầu 9-Đuôi 1 Win Đầu 9
10/11/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đầu 3
09/11/2017 Đầu 5-Đuôi 7 Win Đuôi 7
08/11/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
07/11/2017 Đầu 3-Đuôi 5 Win Đầu 3
06/11/2017 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5
05/11/2017 Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6
04/11/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 4-Đuôi 4 Win Đuôi 4
02/11/2017 Đầu 5-Đuôi 1 Win Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đầu 4
30/10/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
29/10/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
28/10/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2
27/10/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đầu 2
26/10/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
25/10/2017 Đầu 4-Đuôi 2 Win Đuôi 2
24/10/2017 Đầu 4-Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/10/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9
22/10/2017 Đầu 5-Đuôi 4 Win Đầu 5
21/10/2017 Đầu 9-Đuôi 4 Win Đầu 9
20/10/2017 Đầu 4-Đuôi 2 Win Đuôi 2
19/10/2017 Đầu 5-Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/10/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
17/10/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đầu 2
16/10/2017 Đầu 4-Đuôi 4 Win Đầu 4
15/10/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8
14/10/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
 13/10/2017 Đầu 2-Đuôi 9 Win Đầu 2
12/10/2017 Đầu 8-Đuôi 4 Win Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 9-Đuôi 3 Win Đầu 9
10/10/2017 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7
09/10/2017 Đầu 3-Đuôi 4 Win Đầu 3
08/10/2017 Đầu 7-Đuôi 1 Win Đuôi 1
07/10/2017 Đầu 2-Đuôi 6 Win Đầu 2
06/10/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/10/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đuôi 6
04/10/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
03/10/2017  Đầu 4-Đuôi 3 Win Đầu 4
02/10/2017 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đuôi 7
 01/10/2017 Đầu 6-Đuôi 3  Win Đầu 6-Đuôi 3
30/09/2017 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
29/09/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6-Đuôi 6
28/09/2017 Đầu 5-Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 6-Đuôi 7 Win Đuôi 7
26/09/2017 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đầu 4
25/09/2017 Đầu 8-Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5
23/09/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
22/09/2017 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/09/2017 Đầu 1-Đuôi 0 Win Đuôi 0
20/09/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
 19/09/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đuôi 6
 18/09/2017 Đầu 8-Đuôi 1 Win Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 8-Đuôi 2 Win Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8
15/09/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5
14/09/2017 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đầu 4
13/09/2017 Đầu 8-Đuôi 0 Win Đuôi 0
 12/09/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9
 11/09/2017 Đầu 1-Đuôi 5 Win Đầu 1
10/09/2017 Đầu 9-Đuôi 1 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1-Đuôi 9 Win Đầu 1
08/09/2017 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3
07/09/2017 Đầu 6-Đuôi 5 Win Đầu 6
06/09/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
05/09/2017 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 5-Đuôi 7 Win  Đầu 5-Đuôi 7
03/09/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
02/09/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3
01/09/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đuôi 9
31/08/2017 Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5
30/08/2017 Đầu 7-Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 9-Đuôi 8 Win Đầu 9-Đuôi 8
28/08/2017 Đầu 5-Đuôi 0 Win Đầu 5
27/08/2017 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8-Đuôi 6
26/08/2017 Đầu 2-Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đuôi 9
23/08/2017 Đầu 6-Đuôi 6 Win Đầu 6
22/08/2017 Đầu 4-Đuôi 9 Win Đầu 4
21/08/2017 Đầu 3-Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đầu 0
19/08/2017 Đầu 4-Đuôi 4  Win Đầu 4
18/08/2017 Đầu 9-Đuôi 9 Win Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 7-Đuôi 7  Win Đầu 7 
16/08/2017 Đầu 8-Đuôi 8  Win Đầu 8
 15/08/2017 Đầu 3-Đuôi 3 Win Đầu 3 
14/08/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2 
13/08/2017 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/08/2017 Đầu 6-Đuôi 6   Win Đầu 6 
11/08/2017 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đuôi 2
10/08/2017  Đầu 5-Đuôi 5   Win Đầu 5 
09/08/2017  Đầu 1-Đuôi 1   Win Đầu 1
 08/08/2017  Đầu 4-Đuôi 3  Win Đuôi 3
07/08/2017  Đầu 3-Đuôi 4  Win Đầu 3
06/08/2017  Đầu 6-Đuôi 6  Win Đầu 6
05/08/2017  Đầu 3-Đuôi 3 Win Đuôi 3
04/08/2017  Đầu 0-Đuôi 8   Win  Đầu 0-Đuôi 8
03/08/2017  Đầu 1-Đuôi 1  Win Đuôi 1 
02/08/2017 Đầu 0-Đuôi 0   Win Đuôi 0
01/08/2017   Đầu 6-Đuôi 6  Win Đầu 6
31/07/2017   Đầu 4-Đuôi 4  Win Đầu 4
30/07/2017  Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7
29/07/2017 Đầu 0-Đuôi 0   Win Đuôi 0
 28/07/2017 Đầu 9-Đuôi 9  Win Đuôi 9
 27/07/2017  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3 -Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6 
25/07/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6
 24/07/2017 Đầu 3-Đuôi 3  Win Đầu 3
23/07/2017 Đầu 0-Đuôi 0 Win Đầu 0
 22/07/2017 Đầu 8-Đuôi 8 Win Đầu 8 
21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6
 20/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3 
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Đầu 6 – Đuôi 6
17/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8 – Đuôi 8
 16/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
     14/07/2017         Đầu 6 – Đuôi 6    Win Đầu 6 – Đuôi 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1 
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 Đuôi 2 
11/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win 47
09/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win 86
07/07/2017 Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9
06/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win 82
05/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
04/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win 48
03/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8
02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win 49
01/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
30/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win 12
28/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9
27/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 3 Win 03
26/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Miss
25/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Miss
24/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 Miss
23/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 1 Miss
22/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win 78
21/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 1 Miss
20/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
19/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2
18/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win 76
17/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win 80
15/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7
14/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win 09
13/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win 61
12/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21
10/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win 69
09/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Miss
08/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
07/06/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Win Đầu 7
06/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win 39
05/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Win 20
04/06/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8
03/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 6 Win 46
02/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 5 Win Đầu 3
01/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win 30 
31/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
30/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win 31
29/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win  Đầu 4
28/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win 67
27/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
26/05/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win 21 
25/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 
24/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 6   Miss
23/05/2017 Đầu 0 – Đuôi 7  Win 07
22/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 2  Win 52
21/05/2017 Đầu 1 – Đuôi 9  Miss
20/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 4 Miss
19/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win 80
18/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 6 Win 36 
17/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Miss
16/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 4 Win 94
 15/05/2017  Đầu 4 – Đuôi 0  Win Đầu 4
14/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8 
 13/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
12/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đề 92
 11/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
10/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đề 62
 09/05/2017 Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đề 76
08/05/2017  Đầu 7 – Đuôi 8 Miss
07/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đề 39
06/05/2017  Đầu 9 – Đuôi 5  Win Đề 95
 05/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đề 29
04/05/2017 Đầu 2 – Đuôi 4  Win Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đề 81
02/05/2017 Đầu 4 Đuôi 6  Miss
 01/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đề 65
30/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đề 76
 29/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 28/04/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Miss
 27/04/2017  Đầu 6 – Đuôi 3  Win Đề 63
 26/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đề 71
 25/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đề 49
24/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đề 84
23/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 5  Win Đề 05
22/04/2017  Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
 21/04/2017  Đầu 3 – Đuôi 6 Miss
  20/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 9  Win Đề 29
19/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đề 86
 18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đề 15
 17/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 6  Win Đầu 2
16/04/2017  Đầu 0 – Đuôi 9  Win Đề 09
15/04/2017  Đầu 9 – Đuôi 7 Miss
 14/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
 13/04/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 12/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đề 24
11/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
 10/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đuôi 3
09/04/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đề 16
 08/04/2017  Đầu 4 – Đuôi 6  Win Đề 46
07/04/2017 Đầu 8- Đuôi 5  Win Đầu 8
06/04/2017  Đầu 6 – Đuôi 5 Miss
05/04/2017  Đầu 0 – Đuôi 7  Win Đề 07
04/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1
03/04/2017  Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đề 43
02/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
01/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5 Win Đề 35