anh-1

Soi đề đầu-đuôi

Báo Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc – soi cầu mb vip hôm nay

soi cầu mb vip hôm nay. =>“Có Theo Mới Biết Độ Chất Lượng Từ Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi”
Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ soi cầu mb vip hôm nay. Quý khách sẽ nhận được ngay Đề đầu – đuôi ăn chắc hôm nay!
+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k )
+ soi cầu mb vip hôm nay.Các bạn sẽ nhận Đầu và Đuôi sau khi nạp đủ tiền
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, ..…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Nạp Thẻ Nhận Ngay Dàn Đầu Đuôi VIP Hôm Nay. soi cầu mb vip hôm nay

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Thống kê kết quả đề đầu đuôi – soi cầu mb vip hôm nay

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY 
 08/11/2018  Đầu 7- Đuôi 9 Win Đầu 7- Đuôi 9 
 07/11/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Win Đầu 1- Đuôi 1 
 06/11/2018   Đầu 6- Đuôi 3 Miss
 05/11/2018  Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 04/11/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
03/11/2018  Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 02/11/2018  Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4- Đuôi 8 
 01/11/2018  Đầu 8 -Đuôi 9 Win Đầu 8 -Đuôi 9 
 31/10/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 30/10/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8
 29/10/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7- Đuôi 4 
 28/10/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
 27/10/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4 
 26/10/2018  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 25/10/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 24/10/2018  Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3
 23/10/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 22/10/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Win Đầu 5- Đuôi 8 
 21/10/2018  Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 20/11/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 19/10/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 18/10/2018  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0 
 17/10/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1- Đuôi 6 
 16/10/2018  Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4 
 15/10/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
14/10/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 13/10/2018  Đầu 4- Đuôi 5  Win Đầu 4- Đuôi 5
 12/10/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1- Đuôi 8
 11/10/2018  Đầu 0- Đuôi 5 Win  Đầu 0- Đuôi 5
 10/10/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 09/10/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
08/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đ ầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
06/10/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
 05/10/2018  Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2 – Đuôi 6
 04/10/2018  Đầu 3- Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
 03/10/2018  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7 
 02/10/2018  Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
 01/10/2018  Đầu 6- Đuôi 5 Win Đầu 6- Đuôi 5 
 30/09/2018  Đầu 5-Đuôi 5 Win Đầu 5-Đuôi 5 
29/09/2018  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 28/09/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 27/09/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 26/09/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2- Đuôi 2 
 25/09/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4
 24/09/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9
 23/09/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 22/09/2018  Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 21/09/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2- Đuôi 1
 20/09/2018  Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 19/09/2018 Đầu 7- Đuôi 7  Win Đầu 7- Đuôi 7
 18/09/2018  Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2- Đuôi 0 
 17/09/2018  Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 16/09/2018  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 15/09/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
14/09/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 13/09/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 12/09/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 11/09/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 10/09/2018  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 09/09/2018  Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 08/08/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5 
 07/09/2018  Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
 06/09/2018  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu 6- Đuôi 4 
 05/09/2018  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 04/09/2018 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8 
 03/09/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 02/09/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 01/09/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9
 31/08/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
 30/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 29/08/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 28/08/2018  Đầu 2 -Đuôi 7 Win Đầu 2 -Đuôi 7 
27/08/2018  Đầu 8- Đuôi 7  Win Đầu 8- Đuôi 7
 26/08/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 25/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 24/08/2018  Đầu 1- Đuôi 7  Win Đầu 1- Đuôi 7
 23/08/2018  Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5 
 22/08/2018  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 21/08/2018  Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6
 20/08/2018  Đầu 5- Đuôi 7  Win Đầu 5- Đuôi 7
 19/08/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9
 18/08/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 17/08/2018  Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7
 16/08/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 15/08/2018  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2
 14/08/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 13/08/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 12/08/2018  Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 11/08/2018  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 10/08/2018  Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1 
 09/08/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 08/08/2018  Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
 07/08/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 06/08/2018  Đầu 1- Đuôi 4  Win Đầu 1- Đuôi 4
 05/08/2018  Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3- Đuôi 8
 04/08/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 03/08/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 02/08/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3- Đuôi 8 
 01/08/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8 
 31/07/2018  Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6 
 30/07/2018  Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2
 29/07/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 27/07/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
 26/07/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 25/07/2018  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đầu 4- Đuôi 1 
 24/07/2018  Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0 
 23/07/2018  Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 22/07/2018  Đầu 9- Đuôi 2  Win Đầu 9- Đuôi 2
 21/07/2018  Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 20/07/2018  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 19/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 18/07/2018  Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6- Đuôi 9
 17/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3
 16/07/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1 
 15/07/2018  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0
 14/07/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 13/07/2018  Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 0- Đuôi 1
 12/07/2018  Đầu 6- Đuôi 5  Win Đầu 6- Đuôi 5
 11/07/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4 
 10/07/2018  Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7
 09/07/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Win Đuôi 5
 08/07/2018  Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 07/07/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 06/07/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4
 05/07/2018  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5
04/07/2018  Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5
 03/07/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 02/07/2018  Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 01/07/2018  Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7 
 30/06/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
 29/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 28/06/2018  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
 27/06/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 25/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 24/06/2018  Đầu 4- Đuôi 9  Win  Đầu 4- Đuôi 9
 23/06/2018 Đầu 9- Đuôi 6 Win  Đầu 9- Đuôi 6
 22/06/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Win  Đầu 8- Đuôi 3
 20/06/2018  Đầu 1- Đuôi 5  Win Đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 3- Đuôi 7 MISS
18/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 MISS
17/06/2018 Đầu 4- Đuôi 6 MISS
16/06/2018 Đầu 8- Đuôi 1 MISS
15/06/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 7- Đuôi 6 MISS
12/06/2018 Đầu 2- Đuôi 1 MISS
11/06/2018 Đầu 8- Đuôi 6 MISS
10/06/2018 Đầu 3- Đuôi 7 MISS
09/06/2018 Đầu 6- Đuôi 1 MISS
08/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7
05/06/2018 Đầu 8- Đuôi 5 Win Đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5
30/05/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6
29/05/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Win Đầu 4
18/05/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4
17/05/2018 Đầu 1- Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7
15/05/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Win Đầu 1
14/05/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
11/05/2018 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6
08/05/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8
04/05/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 2- Đuôi 6 MISS
02/05/2018 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đuôi 9
soi cầu mb vip hôm nay

ADD YOUR COMMENT