a-cau-day-roi

Hệ thống đã chốt SONG THỦ Lô Miền Nam

Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Ăn Chắc cho các đài Miền Nam Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:01648538410

Thống kê kết quả song thủ lô miền Nam

Ngày Song Thủ Lô Kết quả
HÔM NAY  ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
27/05/2018 TG 67-82, KG 57-86, DL 46-34 Win TG , KG , DL
26/05/2018 TP.HCM 48-92, LA 69-39, BPH 10-82, HG 47-28 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
25/05/2018 VL 40-50,BD 32-82,TV 37-74 Win VL,BD,TV
24/05/2018 TN 34-54,AG 04-40,BTH 29-92 Win TN,AG,BTH
23/05/2018 DN 62-79,CT 57-67,STR 30-40 Win DN,CT,STR
22/05/2018 BTRE 47-74,VT 05-15,BL 13-57 Win BTRE,VT,BL
21/05/2018 TP.HCM 83-39, DT 47-93, CM 32-78 Win CM
20/05/2018 TG 25-83, KG 59-36, DL 93-40 Win TG , KG , DL
19/05/2018 TP.HCM 73-74, LA 35-68, BPH 08-27, HG 41-48 Win LA , BPH, HG
18/05/2018 VL 67-76,BD 45-54,TV 35-75 Win VL,BD,TV
17/05/2018 TN 67-79,AG 02-42,BTH 10-50 Win TN,AG,BTH
16/05/2018 DN 25-65,CT 38-83,STR 52-92 Win DN,CT,STR
15/05/2018 BTRE 67-14,VT 45-75,BL 30-10 Win BTRE ,VT ,BL
14/05/2018 TP.HCM 02-23, DT 04-46, CM 64-39 Win TP.HCM, DT, CM
13/05/2018 TG 24-42, KG 41-51, DL 94-48 Win TG , KG , DL
12/05/2018 TP.HCM 37-73, LA 03-30, BPH 59-95, HG 58-85 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
11/05/2018 VL 24-42,BD 14-41,TV 34-43 Win BD ,TV
10/05/2018 TN 16-61,AG 57-77,BTH 01-10 Win AG,BTH
09/05/2018 DN 45-54,CT 27-72,STR 01-30 Win DN,STR
08/05/2018 BTRE 18-81,VT 02-20,BL 39-93 Win VT ,BL
07/05/2018 TP.HCM 12-22, DT 45-54, CM 15-51 Win TP.HCM, DT
06/05/2018 TG 03-30, KG 27-72, DL 01-12 Win TG , KG
05/05/2018 TP.HCM 02-20, LA 13-31, BPH 16-61, HG 15-51 Win LA, BPH
04/05/2018 VL 01-10,BD 28-82,TV 58-85 Win VL ,TV
03/05/2018 TN 09-90,AG 72-92,BTH 46-64 Win TN ,AG
02/05/2018 DN 39-95,CT 57-75,STR 02-20 Win DN ,CT
01/05/2018 BTRE 14-41,VT 29-92,BL 16-61 Win BTRE ,VT
30/04/2018 TP.HCM 27-72, DT 34-43, CM 01-10 Win TP.HCM, DT
29/04/2018 TG 13-31, KG 39-93, DL 26-62 Win TG , KG
28/04/2018 TP.HCM 65-75, LA 12-21, BPH 45-54, HG 15-51 Win TP.HCM, HG
27/04/2018 VL 45-54,BD 26-62,TV 49-94 Win VL ,TV
26/04/2018 TN 01-10,AG 25-52,BTH 59-95 Win TN ,BTH
25/04/2018 DN 34-43,CT 79-98,STR 39-93 Win CT ,STR
24/04/2018 BTRE 21-51,VT 05-51,BL 37-73 Win BTRE ,BL
23/04/2018 TP.HCM 07-70, DT 26-62, CM 14-41 Win TP.HCM, DT
22/04/2018 TG 01-10, KG 89-98, DL 56-65 Win TG , KG
21/04/2018 TP.HCM 24-42, LA 13-31, BPH 26-62, HG 37-73 Win LA, HG
20/04/2018 VL 21-51,BD 48-84,TV 09-90 Win VL ,TV
19/04/2018 TN 07-70,AG 01-10,BTH 37-73 Win TN ,BTH
18/04/2018 DN 08-80,CT 39-93,STR 56-65 Win DN ,CT
17/04/2018 BTRE 37-73,VT 36-63,BL 05-50 Win BTRE ,BL
16/04/2018 TP.HCM 17-71, DT 51-81, CM 13-31 Win TP.HCM, DT
15/04/2018 TG 09-90, KG 17-71, DL 29-92 Win TG , DL
14/04/2018 TP.HCM 13-31, LA 84-94, BPH 68-88, HG 36-63 Win LA, BPH
13/04/2018 VL 12-21,BD 79-97,TV 14-41 Win BD ,TV
12/04/2018 TN 30-60,AG 16-61,BTH 14-41 Win TN ,BTH
11/04/2018 DN 07-70,CT 04-40,STR 39-93 Win CT ,STR
10/04/2018 BTRE 45-54,VT 37-73,BL 56-65 Win BTRE ,BL
09/04/2018 TP.HCM 01-10, DT 15-51, CM 26-62 Win DT, CM
08/04/2018 TG 04-40, KG 43-53, DL 06-60 Win TG , KG
07/04/2018 TP.HCM 49-94, LA 08-80, BPH 17-71, HG 80-88 Win TP.HCM, HG
06/04/2018 VL 14-51,BD 06-66,TV 52-82 Win BD ,TV
05/04/2018 TN 89-98,AG 24-45,BTH  02-20 Win TN ,AG
04/04/2018 DN 09-90,CT 14-46,STR 18-81 Win DN ,STR
HỆ THỐNG BẢO TRÌ KHÔNG CHỐT SỐ
28/03/2018 DN 06-60,CT 14-41,STR 18-81 Win DN ,STR
27/03/2018 BTRE 13-31,VT 14-56,BL 04-40 Win BTRE ,VT
26/03/2018 TP.HCM 46-64, DT 12-21, CM 56-65 Win DT, CM
25/03/2018 TG 24-42, KG 38-83, DL 36-63 Win KG , DL
24/03/2018 TP.HCM 36-63, LA 51-81, BPH 25-52, HG 09-90 Win LA, BPH
23/03/2018 VL 59-95,BD 01-10,TV 34-43 Win VL ,TV
21/03/2018 DN 65-85,CT 36-63,STR 51-81 Win DN ,STR
20/03/2018 BTRE 05-50,VT 09-90,BL 23-32 Win VT ,BL
17/03/2018 TP.HCM 24-43, LA 34-45, BPH 27-72, HG 01-10 Win TP.HCM, BPH
16/03/2018 VL 34-43,BD 79-98,TV 03-30 Win VL ,TV
15/03/2018 TN 45-54,AG 10-50,BTH 15-51 Win TN ,AG
14/03/2018 DN 01-10,CT 53-83,STR 19-91 Win CT ,STR
13/03/2018 BTRE 41-81,VT 31-51,BL 23-32 Win BTRE ,VT
12/03/2018 TP.HCM 13-31, DT 07-70, CM 26-62 Win TP.HCM, DT
11/03/2018 TG 04-40, KG 58-85, DL 28-82 Win TG , KG
10/03/2018 TP.HCM 05-50,LA 28-82,BPH 03-30,HG 19-91 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
09/03/2018 VL 08-80,BD 20-40,TV 26-62 Win VL ,BD
08/03/2018 TN 46-64,AG 08-80,BTH 26-62 Win AG ,BTH
07/03/2018 DN 48-84,CT 37-73,STR 43-83 Win CT ,STR
06/03/2018 BTRE 68-86,VT 54-74,BL 46-64 Win BTRE ,VT
05/03/2018 TP.HCM 37-73, DT 18-81, CM 41-81 Win DT, CM
04/03/2018 TG 26-62, KG 46-64, DL 25-52 Win TG , KG
03/03/2018 TP.HCM 68-85, LA 42-82, BPH 17-71, HG 37-73 Win TP.HCM , LA, BPH
02/03/2018 VL 37-73,BD 82-92,TV 24-42 Win VL ,BD
01/03/2018 TN 13-33,AG 29-92,BTH 47-74 Win TN ,BTH
28/02/2018 DN 56-65,CT 08-80,STR 06-60 Win DN ,CT
27/02/2018 BTRE 54-84,VT 78-87,BL 45-54 Win BTRE ,VT
26/02/2018 TP.HCM 69-96, DT 13-31, CM 37-73 Win TP.HCM, DT
25/02/2018 TG 69-96, KG 54-74, DL 09-90 Win TG , KG
24/02/2018 TP.HCM 23-32, LA 87-97, BPH 45-54, HG 16-61 Win LA, BPH
23/02/2018 VL 53-83,BD 34-43,TV 12-21 Win VL ,BD
22/02/2018 TN 49-94,AG 08-80,BTH 56-65 Win TN ,AG
21/02/2018 DN 41-61,CT 20-80,STR 46-64 Win DN ,CT
20/02/2018 BTRE 01-10,VT 21-91,BL 28-82 Win VT ,BL
19/02/2018 TP.HCM 47-74, DT 40-60, CM 70-80 Win DT, CM
18/02/2018 TG 30-60, KG 08-80, DL 43-53 Win TG , DL
17/02/2018 TN 69-96,AG 16-61,BTH 01-10 Win AG ,BTH
16/02/2018 VL 25-52,BD 15-51,TV 63-83 Win VL ,TV
15/02/2018 TN 69-96,AG 16-61,BTH 01-10 Win AG ,BTH
14/02/2018 DN 13-31,CT 46-64,STR 62-82 Win DN , STR
13/02/2018 BTRE 32-42,VT 35-53,BL 09-90 Win BTRE ,BL
12/02/2018 TP.HCM 58-85, DT 16-61, CM 12-21 Win DT, CM
11/02/2018 TG 15-51, KG 43-93, DL 29-92 Win TG , KG
10/02/2018 TP.HCM 37-73, LA 53-83, BPH 28-82, HG 56-65 Win LA, BPH
09/02/2018 VL 31-91,BD 11-88,TV 79-97 Win VL , TV
08/02/2018 TN 53-83,AG 28-82,BTH 48-84 Win TN ,AG
07/02/2018 DN 74-84,CT 02-20,STR 17-71 Win DN , STR
06/02/2018 BTRE 23-33,VT 06-60,BL 45-54 Win BTRE ,VT
05/02/2018 TP.HCM 17-71, DT 39-93, CM 23-32 Win DT, CM
04/02/2018 TG 45-75 ĐL 35-43 KG 28-82 Win TG,ĐL,KG
03/02/2018 HCM 75-95 BP 40-83 HG 65-94 LA 09-78 Win BP, HG, HCM, LA
 02/02/2018  BD 42-76 ,TV 07-80 ,VL 26-81  Win BD,TV,VL
01/02/2018  TN 42-68,AG 78-81,BT 48-24  Win TN,AG,BT
31/01/2018 DN 04-40,CT 78-87,STR 47-74 Win DN ,CT
30/01/2018 BTRE 34-83,VT 20-60,BL 68-88 Win BTRE ,VT
29/01/2018 TP.HCM 56-65, DT 78-87, CM 58-84 Win DT, CM
28/01/2018 TG 18-81, KG 41-81, DL 47-74 Win KG , DL
27/01/2018 TP.HCM 54-74, LA 26-62, BPH 12-21, HG 37-73 Win TP.HCM, BPH
26/01/2018 VL 31-51,BD 39-93,TV 60-80 Win VL ,TV
25/01/2018 TN 08-80,AG 74-84,BTH 01-10 Win TN ,AG
24/01/2018 DN 18-81,CT 43-83,STR 60-90 Win CT ,STR
23/01/2018 BTRE 12-21,VT 52-82,BL 19-91 Win BTRE ,VT
22/01/2018 TP.HCM 36-63, DT 42-82, CM 07-70 Win DT, CM
21/01/2018 TG 24-42, KG 37-73, DL 56-65 Win TG , DL
20/01/2018 TP.HCM 45-54, LA 65-85, BPH 51-81, HG 15-51 Win LA, BPH
19/01/2018 VL 39-93,BD 18-88,TV 53-83 Win BD ,TV
18/01/2018 TN 24-42,AG 03-63,BTH 43-63 Win TN ,AG
17/01/2018 DN 35-53,CT 63-83,STR 15-65 Win CT ,STR
16/01/2018 BTRE 25-52,VT 90-98,BL 35-53 Win VT ,BL
15/01/2018 TP.HCM 90-55, DT 15-51, CM 48-84 Win TP.HCM, DT
14/01/2018 TG 16-61, KG 46-64, DL 65-85 Win TG , DL
13/01/2018 TP.HCM 69-96, LA 04-40, BPH 62-92, HG 05-50 Win TP.HCM, BPH
12/01/2017 VL 17-71,BD 26-62,TV 24-42 Win VL,BD,TV
11/01/2018 TN 48-84,AG 50-70,BTH 18-48 Win TN , BTH
10/01/2018 DN 49-94,CT 75-85,STR 83-93 Win CT ,STR
09/01/2018 BTRE 24-42,VT 58-85,BL 71-91 Win VT ,BL
08/01/2018 TP.HCM 13-31, DT 25-52, CM 27-72 Win DT, CM
07/01/2018 TG 81-85, KG 37-73, DL 15-51 Win TG
06/01/2018 TP.HCM 31-13, LA 08-80, BPH 57-75, HG 23-32 Win TP.HCM, BPH
05/01/2018 VL 26-62,BD 86-68,TV 36-63 Win BD ,TV
04/01/2018 TN 29-92,AG 69-96,BTH 82-18 Win AG ,BTH
03/01/2018 DN 15-45,CT 56-76,STR 51-58 Win DN ,STR
02/01/2018 BTRE 39-93,VT 57-75,BL 37-72 Win BTRE ,VT
01/01/2018 TP.HCM 28-82, DT 79-97, CM 04-40 Win TP.HCM, CM
31/12/2017 TG 19-91, KG 35-53, DL 78-09 Win TG , KG , DL
30/12/2017 TP.HCM 14-86, LA 37-63, BPH 75-43, HG 66-58 Win TP.HCM, BPH
29/12/2017 VL 30-68,BD 43-82,TV 17-67 Win VL,TV
28/12/2017 TN 83-56,AG 74-26,BTH 31-85 Win AG ,BTH
27/12/2017 DN 20-57,CT 67-51,STR 45-75 Win DN ,CT
26/12/2017 BTRE 13-97,VT 36-85,BL 56-78 Win BTRE ,BL
25/12/2017 TP.HCM 23-63, DT 09-95, CM 80-24 Win DT, CM
24/12/2017 TG 70-77, KG 58-67, DL 65-88 Win TG , KG
23/12/2017 TP.HCM 81-18, LA 93-39, BPH 01-98, HG 52-63 Win TP.HCM, LA
22/12/2017 VL 27-53 ,BD 54-85,TV 06-75 Win BD ,TV
21/12/2017 TN 19-91,AG 29-92,BTH 79-97 Win TN,AG,BTH
20/12/2017 DN 12-62,CT 42-31,STR 58-42 Win CT ,STR
19/12/2017 BTRE 82-37,VT 17-65,BL 68-85 Win VT ,BL
18/12/2017 TP.HCM 16-81, DT 35-83, CM 86-65 Win TP.HCM, CM
17/12/2017 TG 72-42, KG 16-56, DL 86-45 Win KG , DL
16/12/2017 TP.HCM 19-29, LA 47-85, BPH 88-24, HG 40-56 Win LA, HG
15/12/2017 VL 24-42,BD 62-75,TV 76-83 Win VL ,TV
14/12/2017 TN 53-33,AG 85-45,BTH 63-72 Win TN ,AG
13/12/2017 DN 22-41,CT 75-35,STR 82-35 Win STR
12/12/2017 BTRE 28-74,VT 49-73,BL 13-80 Win BTRE ,BL
11/12/2017 TP.HCM 50-61, DT 05-63, CM 66-36 Win DT, CM
10/12/2017 TG 03-36, KG 15-75, DL 27-74 Win TG
09/12/2017 TP.HCM 17-74, LA 13-78, BPH 15-68, HG 05-86 Win BPH, HG
08/12/2017 VL 53-74,BD 62-47,TV 25-75 Win BD
07/12/2017 TN 43-75,AG 35-74,BTH 95-25 Win TN ,AG
06/12/2017 DN 03-85,CT 31-75,STR 44-65 Win CT
05/12/2017 BTRE 13-75,VT 18-78,BL 21-45 Win BTRE ,VT
04/12/2017 TP.HCM 30-69, DT 17-74, CM 88-15 Win TP.HCM
03/12/2017 TG 28-78, KG 60-14, DL 31-49 Win TG, KG
02/12/2017 TP.HCM 28-96, LA 47-85, BPH 05-78, HG 44-88 Win TP.HCM, LA
01/12/2017 VL 06-75,BD 29-86,TV 83-25 Win BD ,TV
30/11/2017 TN 50-53,AG 52-14,BTH 27-63 Win BTH
29/11/2017 DN 13-69,CT 46-90, STR 35-88 Win DN ,STR
28/11/2017 BTRE 34-25,VT 98-02,BL 04-58 Win BTRE ,BL
27/11/2017 TP.HCM 93-14, DT 04-25, CM 95-17 Win TP.HCM, DT, CM
26/11/2017 TG 27-85, KG 11-65, LD 42-83 Win TG, KG, LD
25/11/2017 TP.HCM 18-58, LA 84-12, BPH 12-85, HG 15-76 Win TP.HCM, LA,
24/11/2017 VL 65-88, BD 05-11, TV 11-13 Win VL, BD, TV
23/11/2017 TN 22-88, AG 11-78, BTH 61-32 Win TN, BTH
22/11/2017 DN 28-56, CT 05-45, STR 14-97 Win DN, CT, STR
21/11/2017 BTRE 06-52, VT 89-35, BL 85-14 Win BTRE, VT, BL
20/11/2017 TP.HCM 64-15, DT 79-85, CM 46-98 Win TP.HCM, DT, CM
19/11/2017 TG 56-65, KG 92-42, LD 87-14 Win TG, KG, LD
18/11/2017 TP.HCM 17-71,LA 89-98,BPH 16-61,HG 17-71 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
17/11/2017 VL 90-58, BD 83-77, TV 29-36 Win VL, BD, TV
16/11/2017 TN 35-71, AG 26-50, BTH 32-86 Win TN, AG, BTH
15/11/2017  DN 26-62, CT 76-88, STR 07-58 Win DN, CT, STR
14/11/2017 BTRE 13-43, VT 59-85, BL 78-12 Win BTRE, VT, BL
13/11/2017 TP.HCM 18-81, DT 34-43, CM 42-24 Win TP.HCM, DT, CM
12/11/2017 TG 34-43, KG 76-67, LD 19-91 Win TG, KG, LD
11/11/2017 TP.HCM 25-52, LA 70-07, BPH 39-93,HG 48-84 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
10/11/2017 VL 25-52, BD 28-82, TV 40-60 Win VL, BD, TV
09/11/2017 TN 90-09, AG 26-62, BTH 37-73 Win TN, AG, BTH
08/11/2017 DN 57-75, CT 36-63, STR 70-07 Win DN, CT, STR
07/11/2017 BTRE 59-95, VT 23-32, BL 78-87 Win BTRE, VT, BL
06/11/2017 TP.HCM 04-40, DT 26-62, CM 27-77 Win TP.HCM, DT, CM
05/11/2017 TG 26-62, KG 16-66, LD 57-75 Win TG, KG, LD
04/11/2017 TP.HCM 35-53,LA 27-72, BPH 45-54, HG 58-85 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
03/11/2017 VL 12-21, BD 45-54, TV 46-64 Win VL, BD, TV
02/11/2017 TN 25-52, AG 36-63, BTH 15-51 Win TN, AG, BTH
01/11/2017 DN 69-96, CT 05-50, STR 36-63 Win DN, CT, STR
31/10/2017 BTRE 38-83, VT 15-51, BL 13-31 Win BTRE, VT, BL
30/10/2017 TP. HCM 47-74, DT 06-60, CM 35-53 Win TP. HCM, DT, CM
29/10/2017 TG 27-72, KG 5-88, LD 10-56 Win TG, KG, LD
28/10/2017 TP.HCM 89-98,LA 23-32,BPH 59-95,HG 12-21 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
27/10/2017 VL 23-32, BD 48-84, TV 39-93 Win VL, BD, TV
26/10/2017 TN 29-92, AG 06-60, BTH 37-73 Win TN, AG, BTH
25/10/2017 DN 13-31, CT 36-63, STR 78-87 Win DN, CT, STR
24/10/2017 BTRE 13-31, VT 56-65, BL 90-09 Win BTRE, BL
23/10/2017 TP.HCM 65-67, DT 56-65, CM 47-74 Win TP.HCM, DT, CM
22/10/2017 TG 26-62, KG 36-63, DL 39-93 Win TG , KG, DL
21/10/2017 TP.HCM 35-53, LA 26-62, BPH 07-70,HG 14-41 Win TP.HCM,LA,BPH,HG
20/10/2017 VL 37-73, BD 47-74, TV 38-83 Win VL, BD, TV
19/10/2017 TN 58-85, AG 27-72, BTH 28-82 Win TN, AG, BTH
18/10/2017 DN 02-20, CT 59-95, ST 24-42 Win DN, CT, ST
17/10/2017 BT 48-08, VT 36-63, BL 26-62 Win BT, VT, BL
16/10/2017 TP.HCM 03-30, DT 26-62, CM 24-42 Win TP.HCM, DT , CM
15/10/2017 TG 08-80,KG 47-74,LD 15-51 Win TG,KG,LD
14/10/2017 TP.HCM 14-41, LA 39-93, BPH 28-82, HG 38-83 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
13/10/2017 VL 28-82, BD 35-53, TV 37-73 Win VL, BD, TV
12/10/2017 TN 37-73, AG 02-20, BTH 38-83 Win TN, AG, BTH
11/10/2017 DN 34-43, CT 38-83, ST 18-81 Win DN , CT , ST
10/10/2017 BTR 37-73, VT 79-97, BL 58-85 Win BTR , VT , BL
09/10/2017 TP.HCM 58-85, DT 16-61, CM 79-97 Win TP.HCM, DT, CM
08/10/2017 TG 56-96, KG 34-43, LD 56-65 Win TG, KG, LD
07/10/2017 TP.HCM 56-65, LA 34-43, BPH 78-87, HG 19-91 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
06/10/2017 VL 08-80, BD 49-94, TV 29-92 Win VL, BD, TV
05/10/2017 TN 35-53, AG 04-40, BTH 47-74 Win TN, AG, BTH
04/10/2017 DN 17-57, CT 65-85, STR 27-72 Win DN, CT, STR
03/10/2017 BTRE 25-52, VT 01-10, BL 14-41 Win BTRE, VT, BL
02/10/2017 TP.HCM 04-40, DT 09-90, CM 65-56 Win TP.HCM, DT, CM
 01/10/2017  TG 37-87,KG 31-81,LD 13-63  Win TG,KG,LD
30/09/2017 TP.HCM 26-62, LA 29-92,BPH 15-51, HG 35-53 Win TP.HCM, LA, BPH , HG
29/09/2017 VL 02-20, BD 14-41, TV 23-32 Win VL, BD, TV
28/09/2017 TN 34-43, AG 08-80, BTH 25-52 Win TN, AG, BTH
27/09/2017 DN 00-88, CT 47, STR 29-92 Win DN, CT, STR
26/09/2017 BTRE 46-64 56-65, VT, BL 06-60 Win BTRE, VT, BL
25/09/2017 TP.HCM 16-61, DT 05-50, CM 25-52 Win TP.HCM, DT, CM
24/09/2017 TG 12-21, KG 40-04, LD 02-20 Win TG, KG, LD
23/09/2017 TP.HCM 37-47,LA 44-66,BPH 55-78,HG 09-98 Win TP.HCM, LA, BPH, HG
22/09/2017 VL 56-65 , BD 68-86 ,TV 13-31 Win VL ,BD ,TV
21/09/2017 TN 87-78,AG 90-09,BTH 60-06 Win TN, AG, BTH
20/09/2017 DN 57-75,CT 08-80,STR 58-80 Win DN,CT,STR
19/09/2017  BTRE 11-99, VT 12-21, BL 17-71 Win BTRE, VT, BL
18/09/2017  TP.HCM 15-51,DT 19-99,CM 57-75 Win TP.HCM, DT, CM
17/09/2017 TG 19-91,KG 04-40, LD 09-90 Win TG, KG, LD
 16/09/2017 TP.HCM  37-73,LA 72-27,BPH 10-01,HG 42-24 Win TP.HCM ,LA ,BPH ,HG
15/09/2017  VL 17-71,BD 97-79,TV 79-97 Win VL, BD, TV
 14/09/2017 TN 13-31,AG 35-53,BTH 06-60 Win TN  ,AG ,BTH
13/09/2017 DN 01-10,CT 17-71,STR 59-95  Win DN ,CT ,STR
 12/09/2017 BTR 28-82, VT 35-53, BL 19-91 Win BTR  ,VT ,BL
 11/09/2017 TP.HCM 47-74 ,DT 10-01  ,CM 49-94 Win TP.HCM  ,DT ,CM
10/09/2017 TG 72-27 ,KG 74-47,DL 79-97 Win TG , KG, DL
09/09/2017 TP.HCM 17-71, LA 78-87, BPH 23-32 ,HG 23-32 Win TP.HCM , LA, BPH, HG
08/09/2017 VL 72-27, BD 74-47, TV 39-93 Win VL, BD, TV
07/09/2017 TN 35-53,AG 89-98,BTH 78-87 Win TN,AG,BTH
 06/09/2017 DN 03-30,CT 79-97,STR 68-86 Win DN,CT,STR
 05/09/2017 BTRE 16-61,VT 36-63,BL 57-75 Win BTRE
04/09/2017 TP.HCM 04-40,DT 56-65,CM 26-62 Win TP.HCM,DT,CM
03/09/2017 TG 38-83,KG 48-84,LD 39-93 Win TG,KG,LD
02/09/2017 TP.HCM 04-40,LA 72-27,BPH 68-86,HG 27-72  Win TP.HCM,LA,BPH,HG
 01/09/2017 VL 56-65,BD 70-07,TV 23-32 Win VL,BD,TV
31/08/2017 TN 34-43,AG 36-63,BTH 09-90 Win TN,AG,BTH
30/08/2017 DN 39-93,CT 48-84,STR 03-30 Win DN,CT,STR
29/08/2017 BTRE 18-81,VT 01-10,BL 68-86  Win BTRE,VT,BL
 28/08/2017 TP.HCM 37,DT 79,CM 23 Win TP.HCM,DT,CM
27/08/2017 TG 26-77,ĐL 46-76,KG 58-86 Win TG,ĐL, KG
26/08/2017 TP.HCM 45-54,LA 08-80,BPH 38-83,HG 89-98  Win TP.HCM,LA
24/08/2017 TN 58-85,AG 15-51,BTH 46-64 Win TN,AG,BTH
23/08/2017 DN 12-21,CT 25-52,STR 24-42 Win DN,CT,STR
22/08/2017 BTRE 56-65,VT 47-74,BL 68-86  Win BTRE,VT,BL
21/08/2017 TP.HCM 06-60,DT 19-91,CM 57-75 Win TP,DT,CM
20/08/2017 TG 27-72,KG 08-80,LD 48-84 Win TG,KG,LD
19/08/2017 TP 26-62,LA 27-72,BPH 28-82,HG 35-53 Win TP,LA,HG,BPH
18/08/2017 VL 16-61,BD 07-70,TV 08-80 Win VL
 17/08/2017 TN 17-71,AG 35-53,BTH 36-63 Win TN,AG,BTH
 16/08/2017 DN 29-92,CT 62-26,STR 54-45  Win DN,CT,STR
15/08/2017  BTRE 39-93,VT 67-76,BL 01-10 Win BTRE,VT
14/08/2017  TP 03-30,DT 10-01,CM 24-42 Win TP,DT,CM
 13/08/2017 TG 58-85,KG 67-76,LD 16-61 Win TG
12/08/2017  TP 69-37,LA 20-97,HG 57-80,BPH 19-91 Miss
11/08/2017 VL 68-86,BD 20-97,TV 57-80 Win VL 86,BD 97
10/08/2017 TN 37-73,AG 01-10,BTH 16-61 Ăn TN 37,AG 10,BTH 16
09/08/2017 DN 04-48,CT 48-74,STR 04-74  Ăn DN 48
08/08/2017 BTRE 58-85,VT 13-63,BL 52-92 Ăn BTRE
07/08/2017 TP 69-96,DT 28-82,CM 29-92 Ăn TP 96,DT 82,CM 29-92
06/08/2017  TG 64-46,KG 90-91,LD 28-29  Ăn TG 64×2,KG 90,LD 29
05/08/2017 TP 45-68,LA 32-72,BPH 52-92,HG 45-75 Ăn TP 01,HG 75
04/08/2017  BD 50-01,TV 21-30,VL 29-95 Ăn BD,TV,VL
 03/08/2017 TN 09-93,AG 18-39,BTH 08-80 Ăn TN 93,BTH 08×2
02/08/2017 DN 51-91,CT 08-80,STR 27-72  Ăn DN 51,CTH 08×2,STR 27×2
01/08/2017 BTR 40-41,VT 82-28,BL 76-67  Win BTR 40,VT 82×2,BL 67
31/07/2017 TP 05-70,DT 36-72,CM 68-91  Win TP 05×2
30/07/2017 TG 48-72,KG 35-75,LD 03-30  Win TG 48×2
29/07/2017 TP 48-84,LA 32-91,BPH 15-84,HG 82-91 Win TP 48
 28/07/2017 VL 12-21, BD 14-41, TV 16-61  Win VL 12
 27/07/2017 TN 83-38, AG 38-78, BTH 51-91 Win TN 83
 26/07/2017 DN 47-74, CTH 07-57, STR 23-91 Win DN 47
 25/07/2017 BTR 45-54,VT 03-30,BL78-87 Win TG 54
 24/07/2017 TP 56-65, DT 07-57, CM 78-79 Win TP 56
 23/07/2017 TG 35-53,KG 03-30,LD 78-87 Win TG 35
 22/07/2017 TP.HCM 36-63,LA 68-86,BPH 34-43,HG 73-93 Win TP.HCM 63
 23/07/2017 TG 35-53,KG 03-30,LD 78-87 Win TG 35
 22/07/2017 TP.HCM 36-63,LA 68-86,BPH 34-43,HG 73-93 Win TP.HCM 63
  21/07/2017 VL 49-94,BD 39-93,TV 89-98  Win VL 94
 20/07/2017 TN 35-53,AG 27-72 BTH 15-51 Win TN 53
 19/07/2017 DN 09-90 CT 27-72 STR 15-51 Win DN 09
 18/07/2017 BTR 22-79 VT 26-33 BL 15-78 Win BTR,VT,BL
17/07/2017 HCM 32-40 DT 38-19 CM 73-82 Miss
16/07/2017 TG 31-74,ĐL 40-79,KG 46-54 Win TG,ĐL,KG
 15/07/2017 HCM 20-77 LA 30-89 HG 11-41 BP 53-83 Win HCM LA HG BP
      14/07/2017  BD 65-68 TV 21-30  VL 16-54  Win BD VL TV
 13/07/2017 TN 69-94,AG 65-75,BT 62-80 Win TN,AG,BT
12/07/2017 ĐN 70-42,CT 64-10,ST 84-53 Win ĐN,CT,ST
 11/07/2017  VT 11-69,BL 90-41,BT 61-75  Win VT,BT
10/07/2017 HCM 61-49,ĐT 39-64,CM 94-82 Win HCM 61-49,ĐT 39-64,CM 94-82
09/07/2017 TG 37-63, ĐL 34-70, KG 31-42 Win TG 40-68, ĐL 34-70
08/07/2017 HCM 65-36, BP 49-27, HG 22-41, LA 54-23 Win HG 22
07/07/2017 BD 23-48, TV 33-53, VL 76-94 Win BD 23-48, TV 33-53, VL 76
06/07/2017 TN 20-27, AG 51-61, BT 08-47 Win TN 20-27, AG 51-61
05/07/2017 ĐN 07-70, CT 70-93, S10-79 Win ĐN 07-70, CT 70-93, S10
04/07/2017 VT 20-46, BL 14-86, BT 22-25 Win VT 20-46, BL 14-86×2*
03/07/2017 HCM 39-52, CM 27-63, ĐT 28-50 Win HCM 39-52, CM 27, ĐT 28
02/07/2017 TG 83-27, ĐL 20-86, KG 62-84 Win TG 83-27, ĐL 20×2*
01/07/2017 HCM 13-37, BP 69-76, HG 55-91, LA 30-51 Win HCM 13-37, BP 69-76, LA 30-51
30/06/2017 BD 16-42, TV 38-76, VL 94-20 Win BD 16, TV 38-76, VL 20
29/06/2017 TN 50-79, AG 15-33, BT 78-42 Win TN 50-79, AG 15, BT 42
28/06/2017 ĐN 03-49, CT 40-27, ST 13-84 Win ĐN 03-49, CT 40×2*, ST 13
27/06/2017 VT 45-75, BL 10-41, BT 03-08 Win BL 41
26/06/2017 HCM 24-73, CM 08-20, ĐT 88-95 Win HCM 24-73, CM 20, ĐT 88×3*
25/06/2017 TG 06-24, ĐL 24-53, KG 19-43 Win TG 06-24, ĐL 24×3*, KG 19×2*
24/06/2017 HCM 01-69, BP 52-55, HG 26-54, LA 33-08 Win HCM 01-69, BP 52-55, HG 26, LA 33
23/06/2017 BD 41-84, TV 31-49, VL 08-79 Win BD 41-84×2*, TV 31-49
22/06/2017 TN 02-05, AG 56-49, BT 10-33 Win TN 02×2*, AG 56, BT 10-33
21/06/2017 ĐN 10-63, CT 05-21, S12-51 Win ĐN 10-63×2*, CT 21, S12×2*
20/06/2017 VT 32-47, BL 05-44, BT 35-39 Win VT 32-47, BL 44×3*
19/06/2017 HCM 85-96, CM 14-75, ĐT 49-81 Win HCM 85, CM 14-75, ĐT 81×2*
18/06/2017 TG 71-54, ĐL 96-59, KG 29-74 Win KG 29
17/06/2017 HCM 24-57, BP 39-85, HG 36-74, LA 23-54 Miss
16/06/2017 BD 05-62, TV 49-26, VL 60-66 Win BD 05×2-62, TV 26, VL 60×2*-66×2*
15/06/2017 TN 01-70, AG 32-44, BT 05-88 Win TN 01, AG 32×2*-44, BT 05-88
14/06/2017 ĐN 10-11, CT 35-73, S41-59 Win ĐN 10-11, CT 73, S41×2*-59
13/06/2017 VT 39-86, BL 31-68, BT 18-67 Win BT 18×2*
12/06/2017 HCM 12-19, CM 14-36, ĐT 21-35 Win HCM 12-19, CM 14, ĐT 21×2*-35
11/06/2017 TG 23-27, ĐL 01-41, KG 35-28 Win TG 23-27, ĐL 01-41, KG 35
10/06/2017 HCM 34-48, BP 18-24, HG 01-02, LA 55-56 Win HCM 34-48, BP 18-24, HG 01×2*-02×2*, LA 55
09/06/2017 BD 54-65, TV 83-19, VL 06-13 Win BD 54-65, VL 06-13
08/06/2017 TN 33-88, AG 20-34, BT 25-27 Win TN 33×2*-88, AG 34, BT 25-27
07/06/2017  ĐN 22-31, CT 27-40, ST 33-59 Win ĐN 22-31, CT 27×2*
06/06/2017 VT 13-72, BL 12-73, BT 09-84 Win  VT 13-72, BL 12-73, BT 09-84
05/06/2017 HCM 33-38, CM 26-39, ĐT 94-67 Win HCM 33-38, CM 26-39
04/06/2017 TG 41-53, ĐL 36-40, KG 39-74 Win TG 41-53, ĐL 36-40
03/06/2017 HCM 14-32, BP 15-60, HG 18-08, LA 33-79 Win HCM 14-32, BP 15, HG 18
02/06/2017 BD 34-56, TV 15-19, VL 48-28 Win BD 34, TV 15, VL 28
01/06/2017 TN 20-18, AG 53-96, BT 33-20 Win TN 20, BT 33-20
30/05/2017 VT 07-66, BL 40-51, BT 20-30 Win VT 07-66, BL 40-51, BT 20-30
 31/05/2017  ĐN 25-41, CT 00-15, ST 0103 Win ĐN 25-41, ST 01×2*-03×2*
30/05/2017 VT 07-66, BL 40-51, BT 20-30 Win VT 07-66, BL 40-51, BT 20-30
 29/05/2017 HCM 25-67, CM 66-77, ĐT 46-83  Win  HCM 25-67, CM 77×2*, ĐT 46-83 
28/05/2017  TG 41-58, ĐL 28-84, KG 35-60 Win TG 41-58, ĐL 28-84, KG 35
 27/05/2017  HCM 25-57, BP 39-85, HG 36-74, LA 23-54 Miss
 26/05/2017 BD 43-28, TV 61-58, VL 07-82   Miss
25/05/2017 TN 38-62, AG 42-39, BT 17-69  Miss
24/05/2017 ĐN 36-59, CT 15-95, ST 86-45  Win CT 95
23/05/2017 VT 28-64, BL 39-45, BT 29-57 Win BT 29 
22/05/2017  HCM 25-38, CM 37-84, ĐT 85-71 Win HCM 38
21/05/2017  TG 34-51, ĐL 28-84, KG 35-60 Win TG 34, ĐL 28-84 , KG 35
20/05/2017 HCM 15-42, BP 48-82, HG 23-39, LA Win HCM 15, HG 23
 19/05/2017  BD 43-28, TV 61-58, VL 07 82 Win  TV 61,VL 82
18/05/2017  TN 38-71, AG 24-75, BT 19-64  Win  TN 38-71, AG 24-75
17/05/2017 ĐN 10-71, CT 08-45 , ST 32-48 Win  ĐN 10-71, CT 45
16/05/2017  VT 12-71, BL 61-47, BT 36-71 Win  VT 12-71, BL 47
15/05/2017  HCM 29-81, CM 17-41, ĐT  36-95  Win HCM 29-81, CM 17
14/05/2017 TG 27-50, ĐL 42-21, KG 78-42 Win TG 50, ĐL21
 13/05/2017   HCM 18-37,BP 37-84,HG 23-33,LA 45-09 Win BP 37, LA 45
12/05/2017    BD 03-84, TV 49-86, VL 36-41 Win
11/05/2017   TN 28-61, AG 58-12, BT 42-56 Win TN 28, AG 58
10/05/2017   DN 37-41, CT 12-47,ST 08-85 Win DN 37x2*
 09/05/2017   VT 38-82, BL 61-42, BT 36-21 Win  VT 38-82
08/05/2017  HCM 45-73,CM 27-81,ĐT 51-79 Miss
07/05/2017  TG 36-54, ĐL 42-21, KG 78-41  Win TG 36x2*
06/05/2017   BP 03-51, HG 25-71, HCM 57-12, LA 42-23 Win BP 03-51, HCM 57
05/05/2017  BD 18-74, VL 82-35, TV 31-45 Win  BD 18-74, VL 82, TV 45
04/05/2017  TN 24-62 , AG 12-51, BT 13-56 Win TN 24-62 , AG 51
 03/05/2017  ĐN 41-32, CT 00-88, ST 11-12 Miss
02/05/2017   VT 17-53,BL 87-67,BT 13-43 Win VT 53
01/05/2017   HCM 23-57,ĐT 71-94,CM 27-49  Win HCM 23